Over ons

Rechtspraktijk Amadeus is het kantoor van mr. Jack Bogaart.

Mr. Bogaart behaalde in 1983 zijn doctoraalexamen Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na een tweetal postdoctorale studies, te weten internationaal recht aan de Universiteit te Straatsburg (Frankrijk) en Europees recht aan het Europa College te Brugge (België), is hij zo’n twintig jaar in het (internationale) bedrijfsleven werkzaam geweest. De laatste jaren was dit met name in de vervoers- en IT-branche. In die periode heeft hij diverse managementfuncties bekleed. Daarbij genoot juridische bedrijfsadvisering zijn speciale aandacht.

Sinds medio 2003 is mr. Bogaart als (zelfstandig) jurist werkzaam en houdt hij zich bezig met de algemene rechtspraktijk. Dit betekent dat u bij hem terecht kunt met rechtsproblemen op uiteenlopend terrein.

Gelet op de internationale geaardheid van een toch niet onaanzienlijk aantal problemen, is het wellicht een geruststelling, dat mr. Bogaart ook de Duitse, Engelse, Franse en Portugese taal machtig is.

Rechtspraktijk Amadeus 
Produktieweg 1, 6045 JC Roermond
T: (085) 760 49 10
E: