Rechtsgebieden

Rechtspraktijk Amadeus staat u bij op de volgende rechtsgebieden:

Algemeen civiel recht, waaronder: consumentenrecht, contractenrecht, incasso's, beslagleggingen, huurrecht, letselschade en 'estate planning'.

Arbeidsrecht, waaronder: arbeidsovereenkomsten, cao's, ontslag, conflicten op het werk en ziekte van de werknemer.

Ondernemingsrecht, waaronder: contractenrecht, fusies, bedrijfsovername, bedrijfsbeŽindiging, conflicten in de onderneming, surseance van betaling en faillissement.

Personen- en familierecht, waaronder: advisering bij erkenning of ontkenning van een kind, echtscheiding, alimentatie en curatele.

Bestuursrecht, waaronder: bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures in elke zaak met een overheidsinstantie als wederpartij, van AOW tot WW.

Strafrecht, waaronder: advisering bij dreigende strafvervolging, na aanhouding en tijdens het proces, van belediging tot moord en van snelheidsboetes tot valsheid in geschrifte.

Rechtspraktijk Amadeus 
Produktieweg 1, 6045 JC Roermond
T: (085) 760 49 10
E: